Van Dijk Administratie & Advies

Repellaan 14, 5374 GT Schaijk | 06 - 51 64 95 19 | gerard@vandijkadminadvies.nl
KvK: 69512515

Voor de particulier op een professionele manier:

Loon/Salaris

o.a. verzorging berekeningen en controle

Uw loon narekenen om te controleren of voldaan wordt aan alle wettelijke eisen en of voldaan wordt aan de cao.

Belastingen

o.a. verzorging van aangiften inkomstenbelasting

Wij kunnen uw aangifte verzorgen. Tegen een gereduceerd tarief
rekenen we het na, als u zelf uw aangifte verzorgt.

Advies

o.a. de juiste toepassing CAO artikelen

Als u een dienstbetrekking heeft, wordt u overstelpt met documenten met betrekking op arbeidsvoorwaarden, pensioen e.d.

Overige administratie

Hulp bij aanvragen, bezwaar maken, etc.

Ook voor aanvragen bij gemeente en andere instanties, bezwaar maken tegen een opgelegde boete door een overheidsinstelling of andere instantie.

Actualiteiten

wat nodig voor Inkomstenbelasting

HOT NEWS

Als u AOW ontvangt en daarnaast een (aanvullend) pensioen met of zonder toepassing van de loonheffingskorting op één of beide, kan het zijn dat u via een aangifte, inkomstenbelasting terug kunt krijgen. Zeker de moeite waard om dit even te controleren. U kunt 5 jaar terug gaan.  U kunt bij mij terecht op basis van no cure no pay .

Vanaf 2022 kunt u geen studiekosten en scholingsuitgaven meer aftrekken.

WAT NODIG VOOR INVULLING INKOMSTENBELASTING:

Persoonlijke gegevens

 • uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
 • uw rekeningnummer
 • uw DigiD en dat van uw partner

Inkomsten

 • uw jaaropgaven over afgelopen jaar
  En als u die niet hebt: uw salarisstroken
 • ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

 • het jaaroverzicht van uw betaalrekening van afgelopen jaar
 • het jaaroverzicht van uw spaarrekening en dat van uw kinderen van afgelopen jaar
 • het jaaroverzicht van uw beleggingen van afgelopen jaar

Wonen

 • de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari van hert belastingjaar
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.
 • de jaaropgaaf van uw hypotheek
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • giften
 • zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
  De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
 • betaalde partneralimentatie

Overig

 • gegevens van leningen en andere schulden
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • gegevens over dividend

Alleen als u deze hebt gehad:

 • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over afgelopen jaar
 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over afgelopen jaar

Tip
Het is ook handig om uw aangifte van vorig jaar erbij te pakken, zeker als er in het afgelopen jaar niet veel veranderd is.  

Niet alles gevonden? Hebt u al aan de digitale documenten gedacht?

Veel organisaties sturen alleen nog digitaal post. Zo staat er al veel digitale post van de overheid in uw Berichtenbox. Uw voorlopige aanslag bijvoorbeeld.

 

Neem contact op!

Terug naar de homepage