Van Dijk Administratie & Advies

Repellaan 14, 5374 GT Schaijk | 06 - 51 64 95 19 | gerard@vandijkadminadvies.nl
KvK: 69512515

Voor de particulier op een professionele manier:

Loon/Salaris

o.a. verzorging berekeningen en controle

Uw loon narekenen om te controleren of voldaan wordt aan alle wettelijke eisen en of voldaan wordt aan de cao.

Belastingen

o.a. verzorging van aangiften inkomstenbelasting

Wij kunnen uw aangifte verzorgen. Tegen een gereduceerd tarief
rekenen we het na, als u zelf uw aangifte verzorgt.

Advies

o.a. de juiste toepassing CAO artikelen

Als u een dienstbetrekking heeft, wordt u overstelpt met documenten met betrekking op arbeidsvoorwaarden, pensioen e.d.

Overige administratie

Hulp bij aanvragen, bezwaar maken, etc.

Ook voor aanvragen bij gemeente en andere instanties, bezwaar maken tegen een opgelegde boete door een overheidsinstelling of andere instantie.

Actualiteiten

Inkomstenbelasting terugkrijgen?

Overzicht: wat heeft u nodig bij aangifte IB

 • de DigiD-machtigingscode voor 2019 van uzelf
  Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Neem dan ook mee: de DigiD-machtigingscode voor 2019 van uw fiscale partner

Als u een fiscale partner hebt:

 • burgerservicenummer (BSN) van uw fiscale partner
 • geboortedatum van uw fiscale partner
 • gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Als u minderjarige kinderen hebt:

 • burgerservicenummer (BSN) van uw minderjarige kinderen
 • geboortedatum van uw minderjarige kinderen
 • gegevens over het spaargeld van uw minderjarige kinderen (bijvoorbeeld bankafschriften)

Misschien moet u ook nog andere gegevens meebrengen.  Dit is afhankelijk van uw situatie.

Als u gescheiden bent

 • uw echtscheidingsconvenant

Als u een voorlopige aanslag 2019 hebt

 • uw voorlopige aanslag 2019
   

Als u loon, uitkering en/of pensioen 
hebt

 • de jaaropgave(n) van 2019

Als u partneralimentatie 
ontvangt

 • de bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie

Als u met het openbaar vervoer reist 
tussen uw woning en uw werk

 • de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen 
doet voor een lijfrentespaarrekening

 • de lijfrentepolis
 • het clausuleblad
 • de betalingsbewijzen
 • de verklaring pensioenaangroei 2018 (factor A)
 • de inkomensgegevens van 2018

Als u alimentatie en 
andere onderhoudsverplichtingen betaalt 
voor uw (ex-)partner

 • de betalingsbewijzen
 • naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-)partner

Als u een eigen woning (koopwoning) 
hebt

 • de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2019 of de aanslag OZB die in 2019 door de gemeente is verzonden
 • uw hypotheekoverzicht 2019
 • de notarisafrekening (als u in 2019 de eigen woning hebt gekocht of verkocht)
 • eventueel rekening taxatierapport 

Als u een bijdrage premiekoopwoning 
ontvangt

 • de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage

Als u nog andere inkomsten 
hebt

 • een specificatie van de opbrengsten en de kosten

Als u spaargeld of beleggingen hebt

 • saldoafschrift(en) van alle bank- en  spaarrekeningen en beleggingen per 010119         

Als u nog andere bezittingen hebt

 • financiële gegevens, zoals jaaroverzichten en overzichten van eventuele inkomsten uit overige bezittingen per 1 januari 2019

Als u schulden hebt

 • jaaroverzicht(en) van schulden en leningen per 1 januari 2019

Als u een voorgeschreven dieet volgt

 • de dieetverklaring van uw arts of diëtist

Als u studiekosten of 
andere scholingsuitgaven hebt

 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering

Als u giften hebt

 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • bij een periodieke gift kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst
     

 

Neem contact op!

Terug naar de homepage