Van Dijk Administratie & Advies

Repellaan 14, 5374 GT Schaijk | 06 - 51 64 95 19 | gerard@vandijkadminadvies.nl
KvK: 69512515

Voor de zakelijke klant:

Loon-salarisverwerking

Loonadministratie tegen een aantrekkelijk tarief

Salarisverwerking verzorgen is specialistisch werk. Op de hoogte blijven van wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de CAO. Wij kunnen bij een kleine personeelsbezetting tegen een aantrekkelijk tarief de loonadministratie verzorgen.

Opvangen van pieken

Een professional wanneer u dat wenst

Voor u ideaal voor het opvangen van pieken en extra werk. Dankzij mij heeft u namelijk een professional tot uw beschikking wanneer u dat wenst, zonder dat u hiervoor vaste personeelskosten maakt. U kunt uw vaste personeelsbestand daarom beperkt houden, wat uw vaste kosten en risico’s doet dalen.

Verzuimbeheersing

Verzuim terug dringen met een rechtstreekse benadering

U als ondernemer wil het liefst een zo laag mogelijk ziekteverzuim in uw organisatie. Wij kunnen u helpen het verzuim terug te dringen; niet met ingewikkelde protocollen, maar met een rechtstreekse benadering om samen met werknemer het verzuim terug te dringen.

Re-integratie

Zo snel mogelijk weer aan de slag

Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Daarom is het van belang dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan, desnoods met aangepast werk of in een andere functie

Actualiteiten

inkomstenbelasting voor de zzp-er

Van uw opbrengsten mag u zakelijke kosten aftrekken. Alleen de kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, zijn aftrekbaar: de zakelijke kosten. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar. Zakelijke kosten waarmee u te maken kunt krijgen, zijn:

 • adviezen over de levensvatbaarheid van de onderneming
 • inschrijving in het handelsregister
 • briefpapier en ander correspondentiemateriaal
 • inrichting van een kantoor of werkplaats
 • onderhoudskosten
 • verzekeringen
 • reiskosten met het openbaar vervoer
 • Zakelijke kosten kunt u helemaal aftrekken van uw opbrengsten. Eventuele vergoedingen die u voor de kosten hebt ontvangen, moet u bij uw opbrengsten tellen. Sommige kosten hebben zowel een zakelijk als een persoonlijk karakter: van deze gemengde kosten is alleen het zakelijke deel aftrekbaar.

Kosten die u maakt in de aanloopfase van uw onderneming, kunnen ook aftrekbaar zijn.

Kosten van een eigen pand dat u geheel als bedrijfsruimte gebruikt, kunt u aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming. Tot deze kosten behoren onder meer:

 • de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke
 • de inrichtingskosten, zoals vloerbedekking, behang, bureau(s) en kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven)

De aanschafkosten van zaken die u een aantal jaren in uw onderneming gebruikt, moet u gespreid over die jaren van de opbrengsten van uw onderneming aftrekken. Op de meeste bedrijfsmiddelen schrijft u af. Voorbeelden zijn:

 • gebouwen, machines, auto's, inventaris en andere duurzame zaken die u voor de bedrijfsvoering gebruikt (de zogenoemde materiële bedrijfsmiddelen)
 • vergunningen en andere niet-tastbare zaken die nut hebben voor de onderneming en waarvan het gebruik leidt tot een waardevermindering van de vergunningen (de zogenoemde immateriële bedrijfsmiddelen)

Werkruimte thuis: Het gedeelte wat daadwerkelijk gebruikt wordt als bedrijfsruimte

Voedsel, drank, genotmiddelen

Congressen, seminars, studiereizen (inclusief reis- en verblijfkosten), e.d.:  Voor meer diepgang in huidige functie

Zakelijke gesprekken mobiel abonnement op naam van bedrijf: BTW aftrekbaar is 100 % aftrekbaar

Vakliteratuur 100 % aftrekbaar

Bedrijfskleding 100 % aftrekbaar (mits voldaan aan de voorwaarden)

Privé auto voor zakelijk gebruik: Aftrekbaar voor € 0,19 per km (incl parkeerkosten, veer ed)

Energiekosten op naam van bedrijf: Btw en energiekosten aftrekbaar, voor gedeelte wat voor bedrijf wordt gebruikt

Zakelijke kosten is geen toetsing van uw beleid.  Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, wordt gelet  op het motief waarmee de kosten zijn gemaakt. Als duidelijk is dat u de kosten volledig hebt gemaakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, worden de kosten geaccepteerd als aftrekpost.

U bent als ondernemer vrij om te bepalen welke kosten u voor de onderneming maakt en hoeveel. De belastingdienst bemoeit zich daar gewoonlijk niet mee. Alleen als uw kosten vergeleken met de zakelijke belangen erg hoog zijn, kunnen zij ingrijpen: er mag dan worden getoetst of er tussen die twee nog wel  een redelijke verhouding is.

Neem contact op!

Terug naar de homepage